Om oss

Välkommen till Elkanalen, din kanal för miljöklassade produkter.

Elkanalen i Sverige AB är ett företag från Borlänge i Dalarna som är fokuserat på halogenfria, fördragna elrör samt system för elkanalisation och eldistribution i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Företaget grundades 2015. Lars Björk, en av grundarna, har mer än 25 års erfarenhet av branschen och fördragna rör. Lars var en av pionjärerna av införandet av fördragna rör i Sverige i slutet av 90-talet. Både kablar och rör är av nordiskt ursprung, men är konstruerade av Elkanalen i Sverige AB.

Produkterna är förpackade i plastade ringar för att minimera avfallet och skona miljön.
För att underlätta utdragning passar ringarna i alla befintliga avrullningsställ för ringar på marknaden.
Elrören är metermärkta för att lätt kunna se vad som återstår i förpackningen, och på så sätt mängda jobben.

Företaget är anpassat vad gäller overhead- och logistikkostnader för att långsiktigt vara en konkurrenskraftig samarbetspartner.

Vi gör elektrikernas vardag enklare.
Vi är ett litet, flexibelt bolag som är lyhört för sina kunders Önskemål och med en hög servicegrad.
Vi arbetar bara med produkter för hållbar utveckling, d v s vi arbetar bara med halogenfria rör och halogenfria kablar för miljöns bästa.

Vi fokuserar hårt på säkerheten. Alla våra produkter är CE-märkta och certifierade av tredjepart, företrädesvis SEMKO.