Sveflex fördragna flexibla elrör godkända för användning i Svanenmärkta byggnader

Elkanalen är den första tillverkaren att få sina produkter listad i Svanens husproduktportal. Sveflex fördragna flexibla elrör är godkända att användas i Svanenmärkta byggnader!